پایان نامه ها

مقاله دانلود b (1172)

واژگان کلیدی: ، حقوق کودک، ازدواج موقت،ازدواج دائم، وطی به شبهه، نکاح فاسد، نکاح باطل، ولد زنا، ازدواج‌های نوظهور، ازدواج مسیار،ازدواج عرفی،ازدواج سری،ازدواج مدنی،ازدواج فرندی، ازدواج سفید،نکاح معاطاتی و نکاح جهادی،مذهب. فهرست مطالب مقدمه1 1-بیان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (3826)

بازاریابی محصول نام محصول، کیفیت، شکل،طرح و رنگ ابعاد و اندازه، خدمات پس از فروش، ضمانت، معروفیت تجاری، تسهیلات خرید، شرایط تحویل قیمت سطح قیمت، میزان تخفیف، لیست قیمت ها، کارمزدها، شرایط پرداخت، میزان کسورات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (3786)

بررسی نیازهای امنیتی یک بانک و بررسی امنیت در بانک به صورت ابری24نیازهای امنیتی بانکها در حالت کلی24معماری امنیت اطلاعات25وقتی از مدیریت امنیت صحبت می‌کنیم چه مواردی را در بر می‌گیرد؟26چرا امنیت در بانک‌ها مهم‌تر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان b (3785)

3-3) – سنتز PCP با استفاده از حد واسط نیتریل ]105[37مرحله اول :37سنتز 1-پی پیریدینو سیکلوهگزان کربونیتریل(PCC)37مرحله دوم39سنتز1-(1-فنیل سیکلوهگزیل) پی پیریدین (PCP)393-4 ) – سنتز مشتق اول از روشBruylant: شکل(3-5)و(3-6) [84]41مرحله اول:41سنتز 1-((3و5 -دی متیل ادامه مطلب…

By 92, ago