پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1174)

2-3- تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در جهان192-4- مفاهیم و تفاوت مدرسه هوشمند با سایر212-4-1- مفهوم مدرسه هوشمند212-4-2- مفهوم مدرسه هوشمند ازدیدگاه دیوید پرکینز212-4-3- تفاوت مدرسه هوشمند با مدرسه مجازی222-4-4- تفاوت مدارس سنتی وهوشمند232-5- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (1172)

واژگان کلیدی: ، حقوق کودک، ازدواج موقت،ازدواج دائم، وطی به شبهه، نکاح فاسد، نکاح باطل، ولد زنا، ازدواج‌های نوظهور، ازدواج مسیار،ازدواج عرفی،ازدواج سری،ازدواج مدنی،ازدواج فرندی، ازدواج سفید،نکاح معاطاتی و نکاح جهادی،مذهب. فهرست مطالب مقدمه1 1-بیان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (3826)

بازاریابی محصول نام محصول، کیفیت، شکل،طرح و رنگ ابعاد و اندازه، خدمات پس از فروش، ضمانت، معروفیت تجاری، تسهیلات خرید، شرایط تحویل قیمت سطح قیمت، میزان تخفیف، لیست قیمت ها، کارمزدها، شرایط پرداخت، میزان کسورات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (3786)

بررسی نیازهای امنیتی یک بانک و بررسی امنیت در بانک به صورت ابری24نیازهای امنیتی بانکها در حالت کلی24معماری امنیت اطلاعات25وقتی از مدیریت امنیت صحبت می‌کنیم چه مواردی را در بر می‌گیرد؟26چرا امنیت در بانک‌ها مهم‌تر ادامه مطلب…

By 92, ago